Jsou připraveny přihlášky k maturitní zkoušce 2018.

Termín podpisu:
K2.B – středa 15. 11. mezi 12:15 a 13 hodin
O4.A – pondělí 20. 11. první vyučovací hodinu.
Účast nutná!!!

Opakující maturanti vyplní a vytisknou přihlášku v sekci Maturity a podepsanou ji zašlou na adresu školy tak, aby přihláška byla dodána nejpozději 1. 12. 2017.