Písemné maturitní zkoušky – od 4. do 6. 9. 2017 na spádové škole
Praktická maturitní zkouška – 7. 9. 2017 ve VYTG
Ústní maturitní zkouška – 12. 9. 2017 v DK2

Více v sekci Maturity.